Uriel

159 tekstów – auto­rem jest Uriel.

Za­palasz mnie w no­cy a ga­sisz za dnia ....za­nikam ...pan Nikt. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2016, 23:34

Do­daj mnie do nieobec­nych, pot­raktuj jed­noznacznym po­zeg­na­niem, uk­ryj ciemnoscia..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 marca 2016, 22:14

Czy moz­na zmienic przyszlosc bez kon­sekwen­cji przeszlosci? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 sierpnia 2015, 16:26

Pożeg­na­nia są częścią postępujących po so­bie zdarzeń losowo-życiowych.
Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 czerwca 2015, 19:57

Życie- og­romna sa­la tor­tur ja­ko rzeczywistość.
Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 czerwca 2015, 16:24

Pożeg­na­nia odzwier­cied­lają nasze oczekiwania.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 maja 2015, 19:10

Jedyna słabość

Jak koszma­ry noc­ne, sa­mot­ne myśli
w smut­ku spoiny, był sam, sta­ry żal
to był ten sam błąd.

To była mo­ja je­dyna słabość
trzy­maj się tyl­ko losu
trzy­maj się rozpaczy
da­leko po­za tym światem.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 maja 2015, 15:35

Widzi­my siebie tam , gdzie jes­teśmy nieobecni.

Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 maja 2015, 16:20

Sam na fa­li życia płynę przez bez­kres bez­dusznej przyszłości.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 maja 2015, 21:49

Jej duch....

Sreb­rne krop­le na ot­wartym niebie
świt który budzi ogród,
pnącza wiszące na słupach i ścianach
zbierają światło nad wodą .
Płomień prze­suwa ją powoli
szep­cząc na­miętne słowa
posągi chwalą piękno jej,
kwitną kwiaty wokół jej mar­mu­rowych piersi.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 maja 2015, 17:46

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]