Uriel, teksty z kwietnia 2015 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Uciekam z miejsca
gdzie raz po raz siedziałem
w snach nadziei,
łzach ra­dości i
wyrzu­ciłem klucz do życia.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 kwietnia 2015, 19:37

Kiedy przychodzi złość, spójrz na ogień, spójrz na wodę, spójrz na gwiaz­dy i poczuj moc niez­na­nego a uwol­ni to two­je jestestwo.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 kwietnia 2015, 21:30

Roz­taczam wiz­je które uderzają w odmęty mej duszy.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2015, 18:52

Na miękkich no­gach doz­na­je wzniosłych myśli.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 kwietnia 2015, 14:02

Za­mykam swo­je ego w słoju pragnień.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2015, 20:51

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]