Uriel, teksty z marca 2014 roku

21 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Nie idę z nią w mro­ku życia, idziemy ra­zem w świet­le istnienia.....osobno...
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 31 marca 2014, 00:04

Nie boję się myśli, boję się strachu przed nimi.
Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 marca 2014, 03:19

A nurów krzyk wiatr na skrzydłach nocy niesie...

Czar­na noc przychodzi nag­le wi­tana uja­daniem psów...
I tyl­ko chłod­ny wiatr włóczy się śpiewa­jac pieśni po uśpionych wioskach...
I nic już nie zakłóca ciszy, która tka pol­ne mgły z człowie­czych snów...
I tyl­ko wędrow­ca niespokojna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 marca 2014, 02:06

Bu­duj gniaz­do bo nig­dy nie wiesz kto w nim zamieszka.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2014, 20:26

Życzenia..

Dro­gi dziad­ku, moc gorących życzeń pragnę dzi­siaj to­bie złożyć do następnych twych urodzin kiedy uda ci się dożyć.
Odtwórz  

fraszka
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2014, 21:12

Od­chodząc nie za­pom­nij zab­rać obietnic.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 marca 2014, 05:20

Cza­ra go­ryczy prze­lewa się w mo­men­cie kiedy przek­raczasz próg prawdy.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 marca 2014, 12:40

Dur­ni trze­ba uszczęśli­wiać wbrew ich woli.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2014, 22:24

Cisza

Słyszysz, kocha­na, oto wznoszę dłonie —
słyszysz: ten ruch...
Wokół sa­mot­nych w każdej świata stronie
rzeczy za­mieniają się w słuch.
Oto, kocha­na, przy­mykam powieki,
słyszysz ich sze­lest — ku to­bie znak,
słyszysz, pod­nosząc je ruchem tak lekkim...
...Ale czemu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 marca 2014, 01:36

Nakręcam spi­rale życia błęda­mi mo­jej przeszłości.
Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 marca 2014, 23:03

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]