Uriel, teksty z marca 2015 roku

7 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Na­daje swym snom pos­mak niekończące­go się szczęścia.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 marca 2015, 15:02

Dob­rze uk­ry­tym kłam­stwem oszu­kuje­my swo­je dru­gie ja.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2015, 14:32

Od­chodzę w cień aby prze­jas­kra­wić mo­je wnętrze.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2015, 18:51

Pożar uwiel­bienia gaśnie wraz z czasem.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 marca 2015, 21:16

Wspom­nienia za­cierają fi­zyczną bliskość.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 marca 2015, 19:31

Otwórz swe ser­ce by wsłuchać się w nies­pełnione pragnienia.
Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 marca 2015, 16:47

Słuchając miękkiego wiat­ru, od­dychając za­pachem tra­wy zas­ta­nawiam się jak ktoś może spo­koj­nie spać na tej nies­po­koj­nej ziemi.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 marca 2015, 14:38

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]