Uriel, teksty z sierpnia 2014 roku

6 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest Uriel.

Od­da­lam wspom­nienia przyrze­kam pamięć.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 23:59

Ból trzy­ma nas w rzeczywistości.
Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 sierpnia 2014, 19:27

Sen ot­wiera in­ny wy­miar życia.
Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 sierpnia 2014, 21:56

Aby doj­rzeć do szczęścia daj in­nym nadzieję.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 sierpnia 2014, 15:23

Idź zaw­sze pod wiatr po­tem lżej będzie zmie­rzyć się z lo­sem życia.
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2014, 22:59

Win­da życia poz­ba­wia nas lęku przed wysokością.
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 sierpnia 2014, 22:14

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]