Uriel, aforyzmy

17 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Uriel.

Ciężar wi­ny od­ciska głębo­kie ra­ny na moich ramionach.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2015, 23:33

Po pros­tu spróbuj i od­puść i daj nam wie­rzyć, że uczu­cia są praw­dzi­we i realne.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 grudnia 2014, 00:47

Wyt­rychem złudzeń ot­wieram pus­te obietnice.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 września 2014, 22:43

Wyb­rałem drogę która poz­wa­la trwać w nadziei złudzeń.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 3 września 2014, 23:22

Od­da­lam wspom­nienia przyrze­kam pamięć.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 23:59

Wszys­tko, co widzę, nie może być praw­dzi­we, wszys­tko jest spokojne
Dźwięk nieważkości, wejścia nie ma
Mo­je myśli są wolne...
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 czerwca 2014, 23:14

Za­gubiony we mgle
pójdę tam gdzie nie wieje wiatr
sam w tym ciem­nym la­biryn­cie drzew
pójdę tam, gdzie słońce nig­dy nie świeci
ból.....weź moją duszę z da­la
gdzie pójdę...nikt nie będzie wie­dział ...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2014, 20:08

W ciszy sfe­ry astralnej
są szep­ty w niez­na­nym języku,
Im więcej słucham, tym mniej wiem
Od siebie... mo­jego istnienia.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 czerwca 2014, 21:54

Ona i on...niepot­rzeb­ne skreślić
ra­zem i osobno...może
w myślach...na zawsze
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2014, 15:03

Na­wet bez wie­dzy zdobęde cię...pragnieniami.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 maja 2014, 21:06

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]