Uriel, fraszki

5 tekstów (fraszki) – auto­rem jest Uriel.

Tragedia

Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ?
Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.
Odtwórz  

fraszka
zebrała 3 fiszki • 29 września 2014, 22:19

Angel

Je­dyny Anioł który ma skrzydła - An­gel Di Maria!!!
Odtwórz  

fraszka
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2014, 13:54

Kat i łotr

— Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi —
Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem.
— Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié —
Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem!
Alek­sander Fredro
Odtwórz  

fraszka
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2014, 00:10

***

Stanęła z nim na ko­bier­cu ślub­nym stając się początkiem je­go zguby.
Odtwórz  

fraszka
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2014, 23:55

Życzenia..

Dro­gi dziad­ku, moc gorących życzeń pragnę dzi­siaj to­bie złożyć do następnych twych urodzin kiedy uda ci się dożyć.
Odtwórz  

fraszka
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2014, 21:12

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]