Uriel, strona 16

159 tekstów – auto­rem jest Uriel.

Puszczam marze­nia aby do­tarły tam gdzie nie sięgają mo­je czyny.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 marca 2014, 13:03

Wewnątrz duszy mej kro­ji się zawód cier­pienia me­go .....czas na ucieczkę...odmęt...
Odtwórz  

myśl • 26 lutego 2014, 01:08

Za­bawa ludzki­mi uczu­ciami jest poz­ba­wioną formą naszych myśli.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2014, 02:08

Czy można wie­rzyć w mi­lość której nie ma w pob­liżu?, która jest z da­la?,do której nie ma­my dostępu?....
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2014, 00:01

Cza­sem za­padam się w niemoc ale czy to uod­porni mnie przed marazmem?

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2014, 00:53

Twór naszych codzien­nych myśli jest cząstką naszej podświado­mości pogrążonej w ot­chłani bez­kre­su cudzych grzechów.
Odtwórz  

myśl • 18 lutego 2014, 01:05

Wy­baczyć znaczy po­konać włas­ne poczu­cie pychy.

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2014, 03:16

Zaz­drość jest oz­naką słabości a słabość drogą do zguby.
Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 lutego 2014, 06:25

niekon­tro­lowa­ne emoc­je zaw­sze ro­bią z człowieka idiotę więc nie trać okaz­ji aby milczeć.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 13 lutego 2014, 23:07

Uriel

Ludzie, którzy jedynie pracują, nie mają czasu na sny. Jedynie ten, kto śni, osiąga mądrość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uriel

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 grudnia 2016, 08:56Papużka sko­men­to­wał tek­st Zapalasz mnie w no­cy [...]

19 sierpnia 2015, 17:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

19 sierpnia 2015, 16:26Uriel do­dał no­wy tek­st Czy moz­na zmienic przyszlosc [...]

21 czerwca 2015, 15:33Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 02:51Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 czerwca 2015, 00:49Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:57Uriel do­dał no­wy tek­st Pożegnania są częścią postępujących [...]

20 czerwca 2015, 19:43Uriel wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 czerwca 2015, 19:42Uriel wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

13 czerwca 2015, 17:21Uriel sko­men­to­wał tek­st Życie- og­romna sa­la tor­tur [...]